Аденома: фото и характеристика

Аденома фото і характеристика

Аденома являє собою доброякісне новоутворення, яке формується з залозистогоепітелію. Ця тканина знаходиться в багатьох внутрішніх органах, що зумовлює специфіку клінічного перебігу патологічного процесу.

Причини утворення аденоми

Достовірної причини розвитку аденоми на сьогоднішній день не встановлено. Багато наукових досліджень вказують на провідну роль в утворенні такої патології гормонального дисбалансу, який регулює роботу залозистогоепітелію.

Так, наприклад, доведено, що причиною розвитку аденоми простати є порушення балансу тестостерону, а освіту аденоми грудної залози пов’язане зі зміною концентрації естрогенів.

Аденома: фото, клінічна картина і симптоми

Прояви аденомного ураження залежать від локалізації пухлини:

Ця поразка характеризується наступними симптомами:

 • порушення сечовипускання у вигляді затримки або слабкою струменя, атипового напруження м’язів переднього преса під час мочепуска, тривалого і частого сечовипускання;
 • часті позиви до сечовиділення, які переважно турбують в нічний час доби;
 • відсутність відчуттів повного спорожнення сечового міхура;
 • в деяких клінічних випадках спостерігається мимовільне сечовипускання.

Аденома простати — фото передавливания сечового каналу доброякісною пухлиною:

Гіпофіз — це потужний ендокринний орган, ураження якого призводить до дисбалансу вироблюваних їм гормонів. Симптоми такого ураження залежать від ступеня поширення доброякісного новоутворення. Початковим проявом гіпофізарної аденоми можуть служити офтальмологічні ознаки у вигляді атрофії зорового нерва з хронічним зменшенням поля зору.

Подальший ріст пухлини до області «турецького сідла» провокує затяжні напади головного болю, що супроводжується нудотою і блювотою.

У 30% жінок з доброякісним новоутворенням гіпофіза відзначається порушення менструального циклу, безпліддя, зменшення статевої функції і ожиріння.

У дитячому віці аденома гіпофіза викликає розвиток гігантизму, що проявляється збільшенням кісткової тканини і м’яких тканин. Нерідко у таких пацієнтів діагностується ожиріння.

Аденома гіпофіза — фото:

Аденома щитовидної залози

Для аденоми щитовидної залози типовими вважаються наступні симптоми:

 • у хворого при збереженні звичайного раціону харчування відбувається поступове зниження маси тіла;
 • легкі фізичні навантаження у таких пацієнтів викликають швидку стомлюваність;
 • з боку нервової системи лікарі констатують підвищену дратівливість і нервозність;
 • людина самостійно зазначає прискорене серцебиття, навіть в стані спокою і уві сні;
 • непереносимість підвищеної температури навколишнього середовища і надмірна пітливість в нічний час доби.

Аденома щитовидної залози — фото:

Аденома слинної залози

Слинні залози, перебуваючи в ротовій порожнині, відповідають за освіту секрету, необхідного для процесу травлення. Початкове ураження даного органу блокує утворення слини, що відображається порушеннями процесу перетравлювання їжі. Подальше зростання аденоми призводить до утворення хворобливої ​​припухлості в привушної області.

Аденома слинної залози — фото:

Аденома наднирника може розвиватися по гормонально незалежного (безсимптомний) і гормонозалежних типу. Порушення концентрації кортикостероїдів в крові супроводжується такими симптомами:

 • прогресуюче ожиріння, при якому жирова тканина посилено утворюється в області голови, шиї, грудей і живота;
 • витончення шкірних покривів з розвитком атрофії епідермісу;
 • розвиток м’язової слабкості. Атрофія м’язової тканини відзначається на нижніх кінцівках, сідницях і передньої черевної стінки;
 • виведення з організму мінеральних солей, що клінічно проявляється підвищеною крихкістю кісток і частими патологічними переломами рук і ніг.

Аденома наднирника — фото МРТ-знімки пацієнта з доброякісною пухлиною правого наднирника:

Аденома сальних залоз

Аденома сальних залоз проявляється вузлуватим ураженням шкірних покривів волосяної частини голови та обличчя. Такі доброякісні новоутворення мають жовтий відтінок і можуть протікати як в одиночній, так і в множинної формі. У деяких випадках лікарі-онкологи свідчать від раковому переродження аденоми сальних залоз в Базалія.

Аденома сальних залоз — фото:

Аденома молочної залози

Фіброаденома молочної залози переважно визначається жінкою самостійно за наявністю рухомого кулястого новоутворення в товщі молочної залози. Дана пухлина розвивається безболісно у вигляді одиночного вогнища ураження.

діагностика аденом

Встановлення діагнозу в більшості випадків відбувається після ультрозвукового обстеження і подальшого дослідження біоптату.

Забір біологічного матеріалу здійснюється пункційним способом. Для деяких видів аденом доцільним є рентгенологічна діагностика стану сусідніх тканин.

Сучасне лікування аденоми

Основним способом терапії аденоми на сьогоднішній день вважається хірургічне видалення пухлини. Пацієнтам з неоперабельними формами доброякісного новоутворення лікарі призначають замість попередньої гормональну терапію.

Агресивні форми аденом піддаються впливу променевої терапії у вигляді знищення ракових клітин пухлини високоактивними рентгенівськими променями.

Аденома: прогноз

Прогноз терапії аденом, як правило, сприятливий, що обумовлено відсутністю рецидивів і інкапсульованим ростом пухлини. Після оперативного втручання в 95% пацієнтів настає повне одужання.

Аденома: фото и характеристика в зависимости от вида

Аденома представляет собой доброкачественное новообразование, которое формируется из железистого эпителия. Эта ткань находится во многих внутренних органах, что обуславливает специфику клинического протекания патологического процесса.

Причины образования аденомы

Достоверной причины развития аденомы на сегодняшний день не установлено. Многие научные исследования указывают на ведущую роль в образовании такой патологии гормональному дисбалансу, который регулирует работу железистого эпителия.

Так, например, доказано, что причиной развития аденомы простаты является нарушение баланса тестостерона, а образование аденомы грудной железы связано с изменением концентрации эстрогенов.

Аденома: фото, клиническая картина и симптомы

Проявления аденомного поражения зависят от локализации опухоли:

Данное поражение характеризуется следующими симптомами:

 • нарушения мочеиспускания в виде задержки или слабой струи, атипичного напряжения мышц переднего пресса во время мочепуска, длительного и частого мочеиспускания;
 • частые позывы к мочевыделению, которые преимущественно беспокоят в ночное время суток;
 • отсутствие ощущений полного опорожнения мочевого пузыря;
 • в некоторых клинических случаях наблюдается самопроизвольное мочеиспускание.

Аденома простаты – фото передавливания мочевого канала доброкачественной опухолью:

На поздних стадиях заболевания у больных отмечается хроническая почечная недостаточность, хроническая усталость, общее недомогание, кровяные включения в моче, сухость ротовой полости, прогрессирующие запоры и внезапная задержка мочи.

Гипофиз – это мощный эндокринный орган, поражение которого приводит к дисбалансу вырабатываемых им гормонов. Симптомы такого поражения зависят от степени распространения доброкачественного новообразования. Первоначальным проявлением гипофизарной аденомы могут служить офтальмологические признаки в виде атрофии зрительного нерва с хроническим уменьшением поля зрения.

Дальнейший рост опухоли к области “турецкого седла” провоцирует затяжные приступы головной боли, сопровождаемой тошнотой и рвотой.

В 30% женщин с доброкачественным новообразованием гипофиза отмечается нарушение менструального цикла, бесплодие, уменьшение половой функции и ожирение.

В детском возрасте аденома гипофиза вызывает развитие гигантизма, что проявляется увеличением костной ткани и мягких тканей. Нередко у таких пациентов диагностируется ожирение.

Аденома гипофиза – фото:

Аденома щитовидной железы

Для аденомы щитовидной железы типичными считаются следующие симптомы:

 • у больного при сохранении обычного рациона питания происходит постепенное снижение массы тела;
 • легкие физические нагрузки у таких пациентов вызывают быструю утомляемость;
 • со стороны нервной системы врачи констатируют повышенную раздражительность и нервозность;
 • человек самостоятельно отмечает учащенное сердцебиение, даже в состоянии покоя и во сне;
 • непереносимость повышенной температуры окружающей среды и чрезмерная потливость в ночное время суток.

Аденома щитовидной железы – фото:

Аденома слюнной железы

Слюнные железы, находясь в ротовой полости, отвечают за образование секрета, необходимого для процесса пищеварения. Начальное поражение данного органа блокирует образование слюны, что отображается нарушениями процесса переваривания пищи. Дальнейший рост аденомы приводит к образованию болезненной припухлости в околоушной области.

Аденома слюнной железы – фото:

Аденома надпочечника может развиваться по гормонально независимому (безсимптомному) и гормонозависимому типу. Нарушение концентрации кортикостероидов в крови сопровождается такими симптомами:

 • прогрессирующее ожирение, при котором жировая ткань усиленно образовывается в области головы, шеи, грудей и живота;
 • истончение кожных покровов с развитием атрофии эпидермиса;
 • развитие мышечной слабости. Атрофия мышечной ткани отмечается на нижних конечностях, ягодицах и передней брюшной стенки;
 • выведение из организма минеральных солей, что клинически проявляется повышенной ломкостью костей и частыми патологическими переломами рук и ног.
Читать еще:  После удаления менингиомы: лечение, реабилитация, жизнь

Аденома надпочечника – фото МРТ-снимка пациента с доброкачественной опухолью правого надпочечника:

Аденома сальных желез

Аденома сальных желез проявляется узловатым поражением кожных покровов волосяной части головы и лица. Такие доброкачественные новообразования имеют желтый оттенок и могут протекать как в одиночной, так и в множественной форме. В некоторых случаях врачи-онкологи свидетельствуют от раковом перерождении аденомы сальных желез в базалиому.

Аденома сальных желез – фото:

Аденома молочной железы

Фиброаденома молочной железы преимущественно определяется женщиной самостоятельно по наличию подвижного шаровидного новообразования в толще молочной железы. Данная опухоль развивается безболезненно в виде одиночного очага поражения.

Диагностика аденом

Установление диагноза в большинстве случаев происходит после ультрозвукового обследования и последующего исследования биоптата.

Забор биологического материала осуществляется пункционным способом. Для некоторых видов аденом целесообразным является рентгенологическая диагностика состояния соседних тканей.

Современное лечения аденомы

Основным способом терапии аденомы на сегодняшний день считается хирургическое удаление опухоли. Пациентам с неоперабельными формами доброкачественного новообразования врачи назначают замещающую гормональную терапию.

Агрессивные формы аденом подвергаются воздействию лучевой терапии в виде уничтожения раковых клеток опухоли высокоактивными рентгеновскими лучами.

Аденома: прогноз

Прогноз терапии аденом, как правило, благоприятный, что обусловлено отсутствием рецидивов и инкапсулированным ростом опухоли. После оперативного вмешательства в 95% пациентов наступает полное выздоровление.

Что такое аденома: симптомы, лечение и первые признаки

Аденома — это доброкачественная опухоль, которая развивается из эпителия различных желез. Она может появиться в грудной железе, печени, почках, щитовидке и в других органах. По своей форме она подобна на орган, рядом с которым возникает, является гормонально зависимой опухолью и иногда перерастает в злокачественную. Аденома не проявляется в болезненной форме. Только через время, когда ее размеры мешают кровотоку или давят на нервы и органы, появляются первые симптомы. Аденома на слизистых может проявиться в виде бугорка, как полип. При этом, размер опухоли может варьироваться от нескольких миллиметров, до десятков сантиметров. Размер аденомы не говорит о ее злокачественном характере или о болезненных ощущения. В зависимости от места ее происхождения, будут появляться симптомы и дискомфорт. Появление аденомы не связано с конкретными факторами, пока процесс появления опухоли не изучен до конца. Но достоверно известно, что аденома — это результат сбоев в гормональном фоне организма.

По структуре аденомы классифицируют:

Кистозная. Имеет закрытую мешкообразную структуру.

Папиллярная. Характеризуется наличием сосочковых разрастаний, которые могут выступать в просвет железы.

Путин попросил Зеленского развернуться во время «нормандской встречи»: видео

Пальчевский спрогнозировал итог разговора Зеленского с Путиным: «Должен вас расстроить. «

Рамина впервые призналась, почему сбежала от Козловского перед свадьбой: «Это бесит!»

Шикарной жизни вдовы «Моторолы» позавидует каждая женщина: вместо скорби элитные авто и дорогущие заведения

Полипоидная. Представляет собой полип, возникший в результате разрастания железистой ткани.

Солидная. Имеет слабо развитую соединительнотканную строму, эпителий желез сливается в сплошное поле.

Тубулярная. Состоит из узких каналов, которые выстланы эпителием. Между этими клетками находится строма.

В зависимости от количества узлов различаются:

единичная аденома (одиночный обособленный узел)

множественные аденомы (аденоматоз)

Диагностика

Увидеть аденому можно на УЗИ, а сделать конкретные выводы можно по результатам биопсии или после удаления опухоли с помощью микроскопического исследования ткани. Чаще всего, аденому обнаруживают случайно, при диагностике других органов с помощью Узи и КТ. Если возникает подозрение новообразования, специалист отправляет пациента на дифференциальную диагностику, чтобы исключить другие виды опухолей.

Стоит заметить, что аденомы, как правило, выявляют из-за появления побочных симптомов: периодическое онемения определенных частей тела, нарушения графика менструаций, появления мочекаменной болезни и тд.

Аденома простаты

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы — это и есть аденома простаты. Предстательная железа — это мужской орган, расположенный под мочевым пузырем, через который проходит мочеиспускательный канал. Железа вырабатывает простатический сок, который входит в состав спермы. Аденома простаты — это разрастание ткани предстательной железы. При этом орган увеличивается и давит на мочеиспускательный канал. В результате происходят сложности с мочеиспусканием.

Появление аденомы простаты — проблема мужчин старшего возраста. Патология не встречается у мужчин моложе 30 лет, после 50 и 60 лет это достаточно популярная проблема. Связано это с процессом старения и гормональными возрастными изменениями.

Симптомы аденомы могут быть разными. Начиная от сложностей с мочеиспусканием, заканчивая онемениями ног и болями. Связано это с тем, что кроме того, что увеличенная железа сдавливает мочеиспускательный канал, она меняет форму мочевого пузыря. От этого появляется застой мочи, она раздражает слизистую и мужчины ощущают частую потребность в мочеиспускании. При этом струя становится тонкой и слабой, остается чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Начало болезни может проявляться в незначительных симптомах, как увеличение времени мочеиспускания. Со временем, если не лечить аденому, мочевой пузырь “устает бороться” и начинает проявлять патологические изменения. Развиваются камни и инфекции в мочевом пузыре, возникает опасность почечной недостаточности. Заболевание начинает прогрессировать и завлекает сначала всю мочеполовую систему, а потом и весь организм.

Для диагностики аденомы простаты пациентам предлагают заполнить опросник IPSS и дневник мочеиспусканий. Первый пальцевой осмотр уролога проводиться через прямую кишку. Пациент должен сдать анализ мочи и крови, что покажет состояние почек. Врач назначает УЗИ и анализ крови на ПСА. Все эти исследования и тесты показывают размеры, направление роста и могут указать на опасность появления злокачественного характера опухоли.

Лечение требуется только тем пациентам, у которых проявляются незначительные симптомы — им советуют изменить образ жизни, питание и снизить физические нагрузки и тем, у кого симптомы вызывают средние и значительные болевые ощущения — таким пациентам прописывают медикаментозное лечение. Если длительное лечение не помогает или пациент отказывается от медикаментозного лечения, проводится операция. При которой удаляется часть предстательной железы.

Аденома сальных желез

Еще один популярный вид доброкачественной аденомы — аденома сальных желез. Она развивается из железистого или протокового эпителия. Выглядит, как небольшой узелок на коже желтого или розового цвета. Чаще всего, аденома сальных желез удаляется хирургическим путем без последствий. Реже, она может быть наследственным заболеванием с синдромом, синдромом Мюир-Торре, что может предрасполагать к развитию раковых клеток.

Аденома молочной железы

Аденома молочной железы — это доброкачественная опухоль, возникающая в результате гормональных сбоев и формируется из клеток железистого эпителия. Причиной появления опухоли называют дефицит прогестерона и избыток эстрогенов. Болезнь может развиваться из-за повышенного содержания пролактина. Аденома может появляться на фоне лактации. Могут проявляться и другие гормональные проблемы, как сахарный диабет или дефицит выработки тиреоидных гормонов. Спровоцировать заболевание могут вредные привычка, как употребление алкоголя или курение, использование контрацептивов, стресс и заболевания репродуктивной системы. Опасность появления аденомы выше в молодом возрасте, после 40 лет женщины всё меньше подвержены этому заболеванию.

Замечают аденомы, чаще всего, мужчины. Так как опухоль — это упругий комочек, мужья часто замечают появление аденомы. Аденома увеличивается в размерах перед месячными, никак болезненно не проявляет себя и может быть выявлена во время пальпаторного обследования молочной железы гинекологом или маммологом. После осмотра и предварительного диагноза, врач направляет пациентку на УЗИ молочных желез и маммографию.При подозрении нарушения эндокринной системы, пациентка должна получить консультацию эндокринолога, терапевта и гинеколога. Окончательный диагноз ставится по результатам биопсии.

Читать еще:  Свечи против молочницы

В зависимости от размеров опухоли, проводятся энуклеация или секторальная резекция.

Аденокарцинома

Аденокарцинома — это злокачественная опухоль, состоящая из железистых клеток пораженного органа. Это и есть то заболевание, которого бояться, при появлении аденом. Развитие “хорошей” опухоли может привести к ее изменениям. Аденому нельзя назвать полезной или “доброй”, ведь, она не выполняет полезных функций и может влиять на работу организма. Но разница между аденомой и аденокарциномы в том, что вторая поражает органы и стремительно убивает своего обладателя. Аденома сдавливает и мешает органам, но растет медленно, удаляется и не прорастает клетками в органы.

Причины развития аденокарциномы доподлинно неизвестны. Если злокачественная опухоль в легких или слюнных железах может появляться на фоне курения, то остальные виды аденокарциномы могут иметь непохожие по характеру причины.

Первые симптомы аденокарциномы могут быть незаметны и незначительны — быстрая утомляемость, сонливость, потеря массы тела и снижение аппетита. В зависимости от локаци опухоли, симптомы могут различаться. Так, опухоль в желудке может сопровождаться потерей аппетита, тошнотой и снижением веса Аденокарцинома молочной железы будет проявляться внешне — изменением формы и цвета груди, появлением уплотнений и онемением соска.

Диагностировать аденокарциному надо исключительно лабораторно, проведя тесты и анализы. Пациент, описывая симптомы, не подозревает, как важны детали в анамнезе. А при этом, комбинация нескольких симптомов может натолкнуть лечащего врача на мысль о необходимости проведения дополнительных анализов. Так, кашель, изменение голоса, боли в груди и одышка, могут стать симптомами не бронхита, а аденокарциномы легких. Больным назначают клиническое и биохимическое исследования крови и мочи на онкомаркеры.

При подтверждении диагноза, лечение подбирается индивидуально лечащим врачом. Могут быть радикальные или консервативные методы, но они зависят всегда от особенностей опухоли.

Аденома сальной железы

Аденома сальной железы ‒ это кожное новообразование доброкачественного характера, развивающееся из эпителия протоков себожелез. Клинически характеризуется наличием узелка жёлтого или розового цвета различного диаметра с медленным ростом и наиболее частой локализацией на лице или шее. При различных типах аденом имеются свои особенности в клинической картине. Диагностика основывается на визуальном осмотре, сборе анамнеза. Подтверждающими диагноз являются данные гистологического и цитологического исследования. Терапия включает хирургическое лечение: криодеструкцию, электро- и лазеркоагуляцию, эксцизию.

Общие сведения

Аденома сальной железы доброкачественная опухоль кожи, которая редко регистрируется как изолированное заболевание (1 случай на 100 тыс. населения). Патология распространена повсеместно, ее возникновение не зависит от сезонности и географической широты. Чаще встречается у детей и людей преклонного возраста. Значительная часть кожных аденом ассоциирована с синдромом Мьюэра–Торре. У 68% пациентов с данным синдромом клинически подтверждается наличие опухолей сальных желез. Наличие других типов аденом (Прингля-Буренвиля, Аллопо–Лередда–Дарье, Бальцера–Менетрие) также обусловлено генетической предрасположенностью.

Единого мнения о природе возникновении данной патологии нет, т. к. этиология изучена недостаточно. Достоверными предрасполагающими факторами являются детский и пожилой возраст, мужской пол и наличие хронических патологий со стороны желудочно–кишечного тракта (колита, энтерита, гастрита). Среди вероятных причин развития аденомы кожи рассматриваются:

 • Генетическая предрасположенность. Наиболее часто сальные аденомы диагностируются при синдроме Мьюэра–Торре, представляющем собой ассоциацию множественных опухолей сальных желёз (аденома, эпителиома, карцинома), кератоакантом и злокачественных опухолей внутренних органов. Кроме этого, аденома кожи может быть этиологически связана с туберозным склерозом.
 • Заболевания сальных желёз. Одной из возможных причин возникновения сальной аденомы считается себорея. Повышенное ороговение, наблюдаемое при этом заболевании, может стать пусковым механизмом развития опухоли. Данный процесс характерен для лиц молодого возраста, имеющих гормональные нарушения.
 • Воздействие физических факторов. Редкой, но клинически зарегистрированной причиной возникновения аденомы является общая и местная гипотермия. Случаи аденом, связанные с температурным воздействием, считаются единичными. Отмечается повторное возникновение аденомы после лечения при действии таких же провоцирующих факторов.

Новообразование являет собой истинную опухоль, происходящую из секреторных клеток выводных протоков сальной железы. Те или иные причинные факторы на определенном этапе провоцируют гиперплазию железистого эпителия, неоангиогенез и образование соединительной ткани. Гистологически аденома имеет дольковидное строение с двумя популяциями клеток: по периферии долек располагаются базалоидные зародышевые клетки, в центре – зрелые себоциты. Зрелые клетки сальных желез преобладают над недифференцированными формами. Ядерная атипия, очаги некроза, выраженная митотическая активность, инвазивное распространение отсутствуют.

Классификация

В практической дерматологии выделяют четыре типа сальной аденомы, которые отличаются между собой клинической картиной, локализацией, размерами, возрастом появления. Изолированная форма возникает крайне редко и трудно дифференцируется с другими видами. В литературе подробно описаны следующие клинические формы аденом:

 1. Аденома Гиршфельда (старческая). Развивается в пожилом возрасте. Представляет собой солитарный плотный узелок округлой формы, иногда имеющий ножку. Преимущественная локализация: лицо, спина, область мошонки.
 2. Аденома Прингля-Буренвиля (кистозная эпителиома). Чаще проявляется уже в детском возрасте. Имеет вид мелких узелков круглой или овальной формы, цвет которых может варьировать от коричнево-розового до жёлтого. Поверхность элементов гладкая, плотная, блестящая. Слияние узелков не характерно. Свойственна симметричная локализация образований – на щеках, носу, подбородке.
 3. Аденома Аллопо–Лередда–Дарье (симметричная). Может появляться в любом возрасте и месте на коже. Внешне представляет плотное образование, визуально похожее на бородавку, цвет варьирует от цвета кожи до розового. Элементы быстро растут, склонны к массивному слиянию.
 4. Аденома Бальцера–Менетрие. Может иметь вид узелков, плотно прилегающих к коже, или фибром на ножке. Элементы плотные на ощупь с гладкой поверхностью. По цвету обычно не отличаются от кожи. Наиболее характерная локализация – лицо, шея, область крупных складок, иногда – слизистая рта. Размер новообразования достигает 10 мм.

Образование представляет гладкую, чётко ограниченную папулу. Кожа над узелком не изменена или слегка шероховатая. В 70% случаев локализуется в области головы либо шеи, реже – на туловище и нижних конечностях. Сальная аденома отличается медленным ростом (в течение несколько лет), безболезненностью. Размеры варьируют от 5 до 25 мм. Цвет новообразования может быть от обычного телесного до розоватого или желтоватого.

Сальные аденомы, ассоциированные с синдромом Мьюэра–Торре, бывают солитарными или множественными (иногда до 100 штук и более). Узелки имеют желтоватую окраску, диаметр 0,5-1 см, в отдельных случаях вырастают до 5 см. При данном синдроме у больных также выявляются другие опухоли кожи (кератоакантомы, эпителиомы, карциномы сальных желез), висцеральные формы рака.

Осложнения

При травматизации и изъязвлении опухолевые очаги могут кровоточить и причинять боль. Чаще всего осложняется аденома, расположенная в периорбитальной зоне – ее повреждение и инфицирование приводит к развитию конъюнктивита или кератита. После хирургического иссечения аденом на коже образуются рубцы, доставляющие косметические, а иногда и функциональные неудобства. Сальные аденомы являются доброкачественными новообразованиями, которые сами редко перерождаются в рак кожи. Однако наличие у пациента подобных образований может указывать на синдром Мьюэра–Торре, при котором часто диагностируется колоректальный рак, рак молочной железы, мочеполовой системы, желудка, головы и шеи и др.

Диагностика

Базовая диагностическая программа включает осмотр, оценку клинической картины и анамнеза заболевания (время появления аденомы, наличие подобных образований у родственников), по данным которых дерматолог может предположить диагноз. Исследование сальной аденомы методом дерматоскопии неинформативно, поэтому прибегают к более радикальным вариантам диагностики:

 • Биопсия с исследованием материла. Для гистологического исследования чаще используется эксцизионная или щипковая биопсия, для цитологии – тонкоигольная аспирационная. При микроскопическом исследовании препарата наблюдается морфологическая картина, характерная для сальной аденомы.
 • Генетическая диагностика. Данный вид диагностики актуален при наличии семейных случаев синдрома Мьюэра–Торре. Суть метода — определение дефектного гена, который является причиной возникновения заболевания. Включает несколько этапов: консультацию генетика, составление родословной, лабораторные исследования, формирование заключительного диагноза.
Читать еще:  Послеродовая контрацепция: главные особенности выбора средства защиты и обзор разрешенных методов, плюсы и минусы гормональных средств, популярные мифы

Для определения дальнейшей лечебно-диагностической тактики требуется консультация хирурга, дерматоонколога. Сальную аденому дифференцируют с карциномой, кератоакатномой, невусом и гиперплазией сальных желёз.

Лечение аденомы сальной железы

Основной вид лечения ‒ хирургический. Вариант удаления зависит от размеров и расположения образования, болевого порога и возраста пациента. Оптимальный способ подбирают индивидуально, заранее оценивая возможные риски и осложнения. Для удаления сальной аденомы используются:

 • Физические методы деструкции. Удаление жидким азотом показано только при аденомах малых размеров; данную процедуру не рекомендуется проводить на лице. С помощью электрокоагуляции небольшие образования удаляются без остаточных явлений, более крупные оставляют рубцы. Лазерная коагуляция – наиболее предпочтительный метод для удаления аденом, расположенных в области лица, т. к. не оставляет шрамов.
 • Хирургическая эксцизия. Данный вид лечения используют редко. Хирургическое иссечение крупных или множественных аденом может потребовать дополнительной пластики дефекта местными тканями. Несмотря на радикальность метода, не исключен рецидив образований с дальнейшим увеличением их величины и количества.

Прогноз и профилактика

Изолированная аденома – наиболее благоприятный вариант патологии, она легко удаляется и не оставляет рубцов. При наличии аденом в сочетании с синдромом Мьюэра–Торре прогноз серьезный из-за сопутствующей онкологии. Специфических профилактических мероприятий по предупреждению аденомы кожи нет, неспецифические включают своевременное лечение себорейного дерматита, болезней ЖКТ, избегание переохлаждений. При наличии данного заболевания у родственников необходим контроль и ранее обращение за медицинской помощью.

Аденома предстательной железы: чем она опасна и как проявляется?

Аденома предстательной железы — крайне неприятное заболевание. К сожалению, шансы столкнуться с ним весьма высоки — аденома предстательной железы является одной из самых распространенных мужских болезней. Насколько опасно заболевание, как его лечить и есть ли способ свести риск заболеть к минимуму?

Особенности и эпидемиология аденомы предстательной железы

Аденома предстательной железы — это доброкачественная гиперплазия, то есть разрастание маленьких желез, расположенных в тканях шейки мочевого пузыря. Болезнь развивается постепенно — сначала в тканях железы образуется маленький узелок, который со временем увеличивается. Из-за этого предстательная железа перекрывает просвет мочевыводящего канала, препятствуя нормальному оттоку мочи.

Аденома предстательной железы сама по себе не несет риска для жизни, однако симптомы этого заболевания крайне неприятны, а порой даже мучительны. На поздних стадиях аденома вызывает нарушения в работе почек, и вот это уже несет крайне серьезный риск для здоровья.

Аденома предстательной железы отнюдь не редкий диагноз. Это заболевание диагностируется у 30–40% мужчин старше 50-ти лет и у 75–90% старше 65-ти лет. Фактически 9 из 10 представителей сильного пола рано или поздно сталкиваются с этой болезнью.

Причины заболевания

Науке пока не известны определенные причины возникновения аденомы. Некоторые исследования подтверждают, что низкая половая активность является одним из факторов риска. Тем не менее это заболевание диагностируют и у тех, кто живет активной половой жизнью. Спровоцировать развитие аденомы могут и гормональные нарушения.

К факторам риска врачи относят также наличие атеросклероза, лишний вес и ожирение, возрастные изменения, стрессы и неблагоприятную экологическую обстановку.

Симптомы и признаки аденомы предстательной железы

Опасность аденомы предстательной железы состоит в том, что болезнь долгое время развивается практически бессимптомно, порой и при относительно крупной опухоли пациент не чувствует никаких неудобств. Даже если симптомы присутствуют, они могут проявляться и исчезать, из-за чего создается обманчивое впечатление, что ситуация нормализовалась.

Первые симптомы аденомы предстательной железы возникают в тот момент, когда увеличение простаты затрудняет отток мочи. На этой стадии характерны такие проявления болезни, как частое мочеиспускание в ночное время, затруднение начала мочеиспускания, ослабление силы струи мочи, капание после завершения мочеиспускания. Со временем состояние ухудшается — возникает боль во время мочеиспускания, недержание, эректильная дисфункция, слабость, тошнота, отсутствие аппетита и резкая потеря веса.

Формы аденомы простаты

Различают несколько стадий аденомы предстательной железы.

Это начало заболевания, когда симптомы могут быть слабо выражены. Наиболее характерные признаки — изменения в процессе мочеиспускания: интенсивность оттока снижается, позывы становятся чаще, иногда за ночь приходится вставать от 5 до 10 раз. Некоторые отмечают, что порой сдержать позыв нет никакой возможности. Однако даже при наличии симптомов нередко больные не обращаются к врачу, считая, что эти изменения не заслуживают внимания. Без должной терапии болезнь быстро переходит во вторую стадию.

На этой стадии отток мочи уже серьезно затруднен и в мочевом пузыре постоянно скапливается жидкость. Это проявляется постоянным ощущением неполного опорожнения. Мочеиспускание становится проблемой и порой требует продолжительного времени. Моча растягивает пузырь и мало-помалу вызывает атрофические изменения, а это, в свою очередь, ведет к нарушениям в работе почек. Среди других симптомов аденомы предстательной железы 2 стадии — сухость во рту, повышенная жажда и раздражительность.

Когда болезнь переходит в третью стадию, игнорировать признаки аденомы предстательной железы становится невозможно. Развиваются почечная недостаточность и нарушения в работе мочевого пузыря. Это чревато возникновением инфекционных заболеваний мочевыводящих путей, камнями в почках, недержанием.

Мочеиспускание требует серьезного мышечного напряжения и становится очень болезненным, нередко в моче появляется кровь. Позывы к мочеиспусканию настолько учащаются, что вести нормальную жизнь практически невозможно.

Поздняя стадия аденомы предстательной железы сказывается и на общем самочувствии. Человека мучает постоянная жажда и сухость во рту, он испытывает упадок сил и становится крайне раздражительным. Все чаще возникают приступы тошноты и рвоты, отсутствует аппетит.

Последствия заболевания

Аденома предстательной железы никогда не проходит без врачебного вмешательства, и если процесс начался, то рано или поздно он закончится третьей стадией и очень серьезными проблемами со здоровьем.

Кроме того, при запущенной аденоме предстательной железы резко возрастает риск развития гидронефроза — заболевания, при котором почки заполняются мочой. Гидронефроз сопровождается сильной болью в пояснице, частыми позывами к мочеиспусканию, жаром и рвотой. Даже если немедленно вызвать скорую, нельзя гарантировать, что повреждения почек будут обратимыми.

К счастью, аденома предстательной железы излечима. Особенно благоприятен прогноз на самых ранних стадиях, когда возможно консервативное лечение при помощи медикаментов — антибиотиков и противовоспалительных средств. Если начался воспалительный процесс — с помощью препаратов, улучшающих кровообращение, иммуностимуляторов.

Если ситуация зашла слишком далеко, показано хирургическое вмешательство — аденомэктомия, трансуретральная резекция предстательной железы, современные малоинвазивные операции: вапоризация, лазерная абляция, лазерная деструкция. Радикальная простатэктомия, то есть полное удаление предстательной железы, проводится редко и лишь в тех случаях, когда иные методы неприменимы или по каким-то причинам неэффективны. Прогноз после оперативного вмешательства благоприятный — отток мочи немедленно восстанавливается, пропадают болевые ощущения, налаживается работа почек. Осложнения после операций, проводимых современными малоинвазивными методами, маловероятны, а восстановление, как правило, проходит быстро.

Успех терапии зависит и от самого пациента. Необходимо изменить рацион, сократив количество жиров и белков, острых специй и маринадов. Овощей, фруктов и круп, молочных продуктов в меню должно стать больше. Разумеется, следует отказаться от дурных привычек и начать выполнять специальные упражнения для улучшения кровообращения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector